ASSIGNMENT代写

Sciences Essay代写:人类基因组

2017-02-20 13:09

在过去的十到十五年的分子生物学和基因组学研究的遗传,确保能够理解人类基因组(藤村等人,P。644)。二是一个巨大的突破,为科学。对这些知识进行调查,可能是重要的。在其他的医学研究有关。这样的研究者试图找到一个基因编码的某些缺陷或疾病(凯塔,2004年,p.17)。不仅是在医疗方面我们也发现有趣的画,用这些知识来研究人类的历史,人口。本研究发现种群间的差异可能会使“血统”,起源,最终公布的可能。因此,它是有趣的调查的遗传多样性和种群之间的人生活在各种不同的群体。 正如先前所提到的,我们的知识越来越了解基因组的基因编码一个特定的疾病或属性。这些基因可以遗传的(购买,p.33)通过单倍型遗传多态性,在一个(32页)。值得注意的是,往往表明有生物存在显著差异的民族和民族某些疾病易感性和药物的作用(Risch et al.,2002年,第3页)。我们试图找出哪些基因编码一个特定的疾病,看是否有多样性的种族群体之间的基因。知识的多样性,从而有助于在基因医学的诊断和治疗(Risch et al.,2002年,p.3-4)。也许时间可以个人或种族特异性的治疗或药物的发展。

Sciences Essay代写:人类基因组

In de laatste tien á vijftien jaar hebben de moleculaire biologie, de genetica en genomics onderzoeken ervoor gezorgd dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in het menselijk genoom' (Fujimura et al, p. 644). Di was een enorme doorbraak voor de wetenschap. Aan de hand van deze kennis kon men belangrijke onderzoeken uitvoeren. Onder andere onderzoeken met betrekking op de geneeskunde. Zo probeerde onderzoekers 'genen te vinden die codeerden voor een bepaalde afwijking of ziekte' (Keita, 2004, p.17). Niet alleen de medische kant was in trek, men vond het ook interessant om met behulp van deze kennis onderzoeken te doen naar de geschiedenis van de mens, naar de demografie. Door deze onderzoeken kan het verschil gevonden worden tussen populaties waardoor de 'afstamming', oorsprong, uiteindelijk bekend gemaakt kan worden. Het blijkt dus dat het interessant is om onderzoek te doen naar de genetische diversiteit tussen personen die in populaties leven en tussen diverse verschillende populaties.
Zoals eerder genoemd komen we door de kennis van het genoom steeds meer te weten over genen die coderen voor een bepaalde ziekte of eigenschap. Deze genen kunnen overerven (Buys, p.33) door middel van polymorfismen, die in een haplotype overerven (p. 32). Opvallend is dat ' er vaak blijkt dat er een biologisch significant verschil bestaat tussen volkeren en etnische groepen in gevoeligheid voor bepaalde ziekten en de werking van medicijnen' (Risch et al., 2002, p.3). Men probeert er achter te komen welke genen coderen voor een bepaalde ziekte en kijkt of er diversiteit in genen is tussen etnische groepen. De kennis van de diversiteit in genen is dus nuttig voor medische diagnoses en behandelingen (Risch et al., 2002, p.3-4). Op den duur kan men misschien wel persoon- of 'ras'-specifieke behandelingen of medicijnen ontwikkelen.
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了